Kompetensutveckling

Hur barn lär och pedagogisk dokumentation är bland annat utvecklingsämne som intresserar oss och som vi sen många år har fördjupat oss i.
Handledning från grunden gav oss tdidigt praktiska metoder och nya tankar.

Idag fortsätter vi att fylla på ytterligare i ämnet under utbildningsdagar, fördjupade studier, studiebesök.

Huvudtanken grundar sig på att barnet hela tiden själv vill söka kunskap och vill lära.

Vad väcker barnets intresse i vardagen? Vi lyssnar på de frågor de ställer sig själva, exempelvis i rabatten tittandes på maskarna kommer frågan, ”- Var tar masken vägen?” Det är utifrån det intresset och den frågan vi pedagoger många gånger sen ska fånga och fortsätta att utveckla barnets kunskapsfrågor.
Gällande masken kan vi ju här exempelvis tillsammans med barnet ta reda på massor med saker gällande maskars liv och vad de också bidrar till i det ekologiska systemet. Tillsammans kan vi leta på internet, gå till bibliotek eller göra studiebesök för att få mer kunskap. Genom detta vet vi att barns intresse och nyfikenhet också kan stimuleras än mer.

 

Helt enkelt blir det roligare och mer förståligt att lära sig saker utifrån sin egen vardag…och inte minst får barnet uppleva att det får svar på sin frågor.
Alltså – det är okey och bra att vara vetgirig och ställa frågor.

Genom pedagogisk dokumentation i olika former kan sedan barnet självt se sitt lärande och egen utveckling. Alltså vad det gör, frågar sig och reflekterar kring… Bilder ihop med text från lärplatta, digitalkamer, videofilm och barnens eget skapande åskådliggör detta. Dokumentationen visar också på delar av ert barns vardag för er föräldrar och ökar möjligheter till delaktighet över ditt barns utveckling på förskolan.

Det som händer barnet blir mer synligt och skapar också förutsättning för reflektion och utvärdering för oss pedagoger samt möjliggör ett mer medvetet förhållningssätt till barn och lärande.

Huvudmeningen är att vi ska se barnet som det kompetenta barnet och låta det pröva sina egna förmågor för att vilja ta ett eget ansvar för sitt lärande.
Att se och synliggöra hur barn söker och erövrar kunskap är viktigt för oss för att kunna stödja, men också för att utmana barnets pågående lärande.