Personalen

På WilmerAlda arbetar förskollärare och barnskötare med utbildning och erfarenhet och alla har ett stort engagemang riktat mot barn och verksamhet.

Pedagogerna är WilmerAldas styrka och investering och allas välmående och kompetensutveckling är självklart något som kommer verksamheten tillgodo.

Utbildning pågår ständigt och alla är engagerade i fördjupning gällande
barns lärande.
Hur lär barn? och Pedagogisk dokumentation.
Läs gärna mer om just detta under sidan ”kompetensutveckling”.

Några exempel på pedagogernas tidigare utbildning är, barns språkliga och motoriska utveckling, barnmassage, småbarnspedagogik, utvecklingssamtal, barndatautbildning, barn och naturvetenskap, genusperspektiv, teknik experiment, handledarutbildning, krishantering, första hjälpen och självklart förskolans läroplan.

Säkerställer vår kvalité och höjer vår kompetens gör även psykologhandledning vid behov samt frågeenkäter till våra familjer.

På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare.
En förskollärare är Avdelningsansvarig samt ingår i WilmerAldas ledningsgrupp.

I köket arbetar vår kock Malte och vi har den inställningen att köket ska vara en levande miljö med öppna dörrar för både barn och vuxna.

Vikarier anställer vi när vi upplever att vi behöver, exempelvis vid pedagogers utbildning, semester eller annan frånvaro.

Förskolechef och ägare av WilmerAlda AB, är Annika Bäck. Hon har i sitt kunskapsbagage förutom pedagogisk grundutbildning även utbildning i barn i behov av särskilt stöd, juridik och rättskunskap, samt pedagogik med beteendevetenskaplig inriktning.

Hennes erfarenhet som examinator för Stockholms stads utmärkelse för kvalité samt Mentorutbildning på Huma Nova präglar också ledarskapet.

Annika är dessutom förskolechef enbart för vår förskola vilket vi tycker är en god förutsättning för WilmerAldas ständiga kvalitetsutveckling.
Biträdande Förskolechef
Avd.ansvarig förskollärare
Sofia Holmberg