Organisationen

Vi ser oss som ett enda arbetslag som gemensamt utvecklar det pedagogiska idéarbetet. Våra barn är allas barn – vi tar hand om varandras barn och föräldrar ifall det behövs.
Vi samarbetar mellan avdelningarna och hjälps åt vid planering, utbildning, semester och sjukdom, utöver vikarier. Vi personal pratar inte bakom ryggen på varandra, våra föräldrar eller våra barn.
Uppstår problem eller irritation tar vi upp det med den det angår.

WilmerAlda bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1 – 5 år och arbetar efter läroplan för förskolan.
Förskolan har fyra ålderblandade avdelningar och har idag
ett öppethållandet 7.00–17.30.
Vi inventerar under terminer familjers behov av omsorgstid och Sthlms stads ramtidsavtal gäller alltid vid behov och är
06.30-18.30 och gäller årets alla dagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.
Vi erbjuder även alternativ förskola i samarbete med Strandbackens förskola,
på Hornstulls strand 11.
WilmerAlda administrerar och handhar föräldraavgifter och följer Stockholm stads betalningssystem.
WilmerAlda drivs som aktiebolag och ägare och rektor är Annika Bäck.
Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt 71 § i socialtjänstlagen.
Samarbete sker alltid mellan WilmerAlda, föräldrar och skola för barnets bästa.
För barn i behov av särskilt stöd kan vi ansöka om extra medel och gällande barn i behov av särskilt stöd sker alltid
en väl planlagd övergång till förskoleklass.
Vår tillsynsmyndighet för verksamheten är Utbildningsförvaltningen. De utför inspektion och tillsyn gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer.
Senaste tillsynsbesöket skedde hos oss i maj 2018.
Årlig förskoleundersökning sker även via internet och Utbildningsförvaltningen gentemot er vårdnadshavare gällande vår verksamhet å denna kontroll är ett otroligt bra mätinstrument för oss parallellt med våra egna utvärderingar.
Så vi är otroligt tacksamma om NI årligen deltar i denna!