Pedagogiken & Våra familjer

Vi erbjuder föräldrar och vårdnadshavare en öppen och respektfylld dialog i vardagen och försöker så långt som möjligt tillfredställa våra familjers behov inom ramen för vår förskolas pedagogiska verksamhet.

Avdelningarna ger regelbundet ut nyhetsblad till sina familjer och varje termin får ditt barn en ny individuell upprättad utvecklingsplan. Föräldrar som inte sammanbor får om så önskas var sitt individuellt utvecklingssamtal.

Vi ser alla våra föräldrar som rådgivande på WilmerAlda. Att diskutera verksamheten och dess innehåll har du även möjlighet till att göra på föräldrarådsmöten.

Sist men inte minst ser vi till att ha det trevligt ihop med er och barnen i olika typer av samkväm.