Pedagogiken & Vårt arbetssätt

Alla avdelningar har åldersblandade barngrupper 1- 5 år. Vi har medvetet valt att arbeta på detta sätt då vi tycker att det är en naturlig miljö för barnen att växa upp i.

De yngre barnen har de äldre som förebilder och de äldre barnen får de yngre att visa hänsyn till och utveckla förståelse för. Barnen får på detta sätt en naturlig förmåga till utveckling av empati och social kompetens.
Dessutom än mer chans till att utvecklas i sin takt, för är man snabb i sin färmåga tex  gällande rörelse och att klättra i berg, så kan man kanske just då välja att leka med en äldre kompis. är man lite försiktigare så kan man leka med en yngre.
Alltså inte alltid behöva se sig själv gentemot jämnåriga och många gånger kanske behöva uppleva sig i jämförelse och konkurrens.

Men alla åldrar har givetvis olika behov och därför har vi tvärgrupper över alla avdelningar för barn i samma ålder en till två dagar i veckan.
De allra yngsta barnen har däremot inte behov av andra kompisar än de på sin egen avdelning och är därför kvar där för ålderanpassade pedagogiska aktiviteter.
Med ökad ålder utvidgas dock detta för barnet.

Vi samarbetar mycket över avdelningarna eftersom vi tycker att det är roligt och stimulerande för både barn och vuxna, bl.a. sker musiksamlingar, tvärgrupper, temaveckor och andra aktiviteter på detta sätt.

I vår miljö finns material för lek och skapande åskådligt och lättåtkomligt för barnen att välja och använda när de vill. På detta sätt stimulerar vi bland annat barnets egen inneboende kreativitet, fantasi, nyfikenhet och inte minst uppnår vi än mer vår
Läroplans Demokratimål samt Deaktighet och inflytande för barnen.

Vi behöver även tillsammans med barnen följa med i vår samhällsutveckling så att vi ger förutsättning för en så bred kunskapsgrund som möjligt..Därför använder vi datorer och lärplattor för barnen som vi ser som ett av många redskap i sökandet på kunskap,
bland alla andra övriga pedagogiska upplevelser, redskap och material barnen får
och använder.