Pedagogiken & Våra barn

WilmerAlda vill genom en bra och innehållsrik Vardag skapa ett Lärande för Livet genom Lust, Lek och genom att få Tycka, Tänka och Ta ställning.

En bra vardag innebär även att ge närhet, omsorg och normer som grund vilket barnet måste få uppleva för att känna tillit och trygghet.
Den bästa förutsättningen för barnet finns då för att ta in kunskap och lärande.

Vardagen vävs hos oss samman i fri och styrd lek, promenader, utflykter, stimulerande lekar på gården, traditioner, högtider, sång och musik, språklig och motorisk utveckling, dans, bild och form, snickra på gården, bibliotek, pulka och skridskor. Allt detta är ett urval av vad vi gör tillsammans. Enbart en promenad till Tanto innehåller många moment, såsom trafikkunskap, gruppkänsla, naturupplevelse och en motorisk utmaning genom att gå i kuperad terräng och att klättra i träd.

Kontinuerligt i vardagen arbetar vi hela tiden med att utveckla barnets sociala förmågor, vilket vi ser som vår övergripande arbetsuppgift i allt vårt gällande arbete i Förskolans  Läroplan.
Och Läroplanen har uttryckliga krav på ett arbete i ”Demokratiska värderingar” samt ”Delaktighet och inflytande”.
Barnet får exempelvis lära sig att utrrycka sina känslor, lyssna på andra, uttrycka sin vilja. lösa konflikter, göra upp om och hålla sig till regler och våga att uttrycka sig i grupp.
– Att umgås och leka med andra, vilket man faktiskt inte bara kan av sig självt från början
när man är liten.
Vi vill att barnet tillsammans med andra gör sig hörd – men varken över någon annan och heller inte under någon annan, utan i parallelitet – lär sig komma överrens.
.

Parallellt arbetar vi i vardagen med alla andra delar av vår nu 2019 reviderade
Läroplan för Förskolan – Leken, Sakapande, Rörelse, Matematik, Teknik

Självständighetsträning är även en viktig del av vardagen och den anpassas efter barnets mognad vilket sker praktiskt bland annat vid påklädning, måltider och toalettbesök.
Praktiska göromål både ute och inne, dukning och underhåll av material tycker vi också är viktigt att få ta ansvar för och växa upp med. Vi lär barnen att vi tillsammans gillar, är rädda om och vårdar WilmerAlda.

Hur allt detta arbete sedan konkret sker i vår vardag ihop med barnen kan alla besökare både läsa och se på våra dokumentationstavlor och i WilmerAldas lätt tillgängliga
pedagogiska dokument.
I barnets individuella utvecklingssamtal följs även detta upp en gång per termin i samråd med vårdnadshavare.

pvb4